14 września 2018 r.

Posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD.