30 listopada 2018 r.

Posiedzenie otwarte  członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD