28 marca 2019 r.

Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD.