24 czerwca 2019 r.

Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD