Prace KSD

Pismo do Ministra Zdrowia

9 lipca 2015r

Pismo Prezesa KSD do Pana Mariana Zembali - Ministra Zdrowia w sprawie zmiany w szczegółowym programie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. pobierz plik

Pismo do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

10 lipca 2015r

Pismo Prezesa KSD do Pana Pawła Olszewskiego - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w sprawie dokonania zmiany zapisu rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2002r. o warunkach technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. pobierz plik